fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika – zbędny luksus czy KONIECZNOŚĆ?

Koszt energii elektrycznej to duża część wszystkich wydatków związanych z  funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Przy obecnych wzrostach cen prądu osoby prowadzące gospodarstwa rolne zadają sobie pytanie: Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną?

Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest zakup instalacji fotowoltaicznej.  Pokażemy Wam z z jakich programów wsparcia można skorzystać w tej sytuacji.

Agroenergia 2022

Program Agroenergia powstał w celu zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł w sektorze rolnym. Wniosek o dofinansowanie można złożyć do 31.12.2025 r., a ostatnie środki będą wypłacane do końca 2027 roku.

Program Agroenergia obejmuje osoby prowadzące gospodarstwo rolne, przy czym:

– są to osoby fizyczne lub prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych

– powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha

– prowadzą osobiście gospodarstwo rolne przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku

Na jak duże dofinansowanie możemy liczyć?

fotowoltaika dla rolnika dotacje

Dofinansowanie można oszacować zgodnie z powyższą tabelą. W dodatku, jeżeli inwestycja dotyczy budowy instalacji hybrydowej czyli połączenia dwóch lub więcej różnych żródeł wytwarzania energii, (np. fotowoltaiki z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła i fotowoltaiką) sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z tabelą, licząc osobno każde urządzenie oraz zyskuje się dodatkowo premię w wysokości 10 tyś zł. za cały układ.

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji, tzn. przed zamówieniem i zakupem sprzętu, również przed zawarciem umowy na montaż. Dofinansowanie wypłacane jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych inwestycji, po jej zakończeniu, czyli przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. 

Szukasz instalacji fotowoltaicznej dla siebie?

Skorzystaj z darmowej porady – Fotowoltaika dla rolnika

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga w podatku rolnym przysługuje osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym odprowadzającym podatek rolny. Przyznawana jest, gdy osoby poniosły koszty związane z zakupem urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Nawet 25% kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiki można odliczać w podatku rolnym do 15 lat.

Decyzja o przyznanie ulgi inwestycyjnej przyznawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ulga przyznawana jest na terenie gminy, na której odbyła się budowa instalacji fotowoltaicznej. Skorzystać z ulgi w podatku rolnym można tylko wtedy, jeżeli inwestycja nie była finansowana lub współfinansowana z innego programu wsparcia, np. Agroenergia lub Mój Prąd.

EKO-KLIMAT woda, powietrze, ziemia na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie oprocentowanej pożyczki, którą można otrzymać w dwóch wariantach, tj. z częściowym umorzeniem i bez umorzenia. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje wydatki poniesione w terminach od 01.05.20r. do 30.06.29r., przy czym zgłoszenia można składać do końca 2027r. Można ubiegać się o uznanie refundacji przy ustalaniu kwoty dofinansowania, jeżeli koszty zostały poniesione nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Oprocentowanie pożyczki zależy od stopy redyskonta weksli, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej i zależy od rodzaju pożyczki. Minimalna kwota pożyczki to 80 000 zł, a okres spłaty kończy się z upływem 15 lat.

Korzystanie z programu EKO-KLIMAT nie wyklucza udziału w innych programach pomocowych, np. Agroenergia.

Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery” województwo Świętokrzyskie

Wsparcie, jakie oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, polega na pożyczce, której kwota może stanowić nawet 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wysokość pożyczki jest ustalana biorąc pod uwagę efekty ekologiczne zadania i możliwości finansowe funduszu. Warunki spłaty pożyczki ustala się na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy, przy czym minimalny okres zwrotu pożyczki to 4 lata, a maksymalny 20 lat.

fotowoltaika bieszczady

Systemy mocowania paneli fotowoltaicznych na dachach

1. Jakim zadaniom musi sprostać system mocowania paneli fotowoltaicznych?

Instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych najczęściej montowane są na dachach domów. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce na działce, ale również wiąże się z mniejszym kosztem instalacji, niż systemy montowane na gruncie.

Wszystkie elementy mocowania narażone są na niekorzystne działanie intensywnych zjawisk pogodowych. W związku z tym muszą być odporne na działanie obciążeń mechanicznych spowodowanych np. silnym wiatrem czy opadami, ale również uderzeniami gradu, a nawet drobnych kamyków. Instalacja musi też stawić czoło wszelkim zagrożeniom chemicznym w środowisku, np. mgle solnej czy kwaśnym deszczom. Wobec tego mocowania muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz promieniowanie UV. Głównym zadaniem systemu montażowego jest utrzymanie paneli fotowoltaicznych w stabilnej pozycji, uniemożliwiając uszkodzenie lub zerwanie paneli z dachu przez silny wiatr.

Instalacje fotowoltaiczne można zamontować na prawie każdym pokryciu dachu, a zmienny pozostaje jedynie stopień skomplikowania montażu. Różne pokrycia dachów wymagają różnych systemów mocowań. Inaczej wygląda montaż na dachu z blachodachówki, inaczej na dachu pokrytym dachówką ceramiczną, a jeszcze inaczej na dachu płaskim.

Po każdym montażu elementów bezpośrednio do poszycia dachu następuje montaż adapterów i szyn aluminiowych, do których przykręcamy panele fotowoltaiczne. Nie można pominąć poziomowania szyn, dzięki czemu instalacja będzie wyglądała na dachu estetycznie. Panel PV mocowany jest do stelaża za pomocą klem.

2. Systemy mocowania paneli fotowoltaicznych na dachach

2.1. Mocowania dedykowane dla dachów skośnych

2.1.1. Blachodachówka

Najczęściej wybieranym pokryciem dachów w Polsce jest blachodachówka. Montaż instalacji na takim dachu możemy zrobić na dwa sposoby. W pierwszym z nich zaczynamy od nawiercenia otworów i wkręcania śrub dwugwintowych. Śruby dwugwintowe zawierają uszczelkę, która chroni dach przed przeciekaniem. Dobrą praktyką jest zastosowanie sylikonu w miejscach, gdzie uszczelka nie jest w stanie dobrze zabezpieczyć powierzchni dachu. Taki sylikon nie wchodzi w reakcję chemiczną z uszczelką i jest odporny na warunki pogodowe.

Drugim sposobem na zamontowanie paneli PV na dachu pokrytym blachodachówką jest montaż systemu z użyciem mostka.

2.1.2. Blacha na rąbek

Montaż instalacji fotowoltaicznej na pokryciu z blachy na rąbek jest dosyć łatwy. Bezpośrednio na rąbku (który może mieć kształt płaski lub okrągły) mocuje się zaciski za pomocą śrub. Następnie do zacisku mocuje się szynę, z użyciem śruby z łbem młoteczkowym i łącznika kontowego.

Przy takim sposobie montażu nie ma konieczności przewiercania poszycia dachu- jest to system bezinwazyjny, nie ma więc zagrożenia nieszczelności.

2.1.3. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa z punktu widzenia paneli fotowoltaicznych niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim dzięki budowie, która umożliwia cyrkulację powietrza pod panelami, ale także wgłębieniami spływa woda deszczowa, nie powodując zalegania wody na powierzchni dachu.

Montowanie mocowań zawsze odbywa się do wypukłej części dachu. Rozróżniamy dwie metody mocowania. Pierwsza metoda polega na bezpośrednim zamontowaniu uchwytu regulowanego do blachy specjalnymi wkrętami. Innym sposobem jest zamontowanie specjalnych mostków, które zamocowane będą wkrętami.

2.1.4. Dachówka ceramiczna

Montaż instalacji na pokryciu z dachówki ceramicznej wymaga przesunięcia lub całkowitego zdemontowania pojedynczych dachówek. W to miejsce mocujemy uchwyty dachówkowe, które montowane są do krokwi. Następnie należy brakujące dachówki podpiłować tak, by szczelnie nachodziły na wystający uchwyt.

2.1.5. Karpiówka

Montaż instalacji na poszyciu z karpiówki odbywa się podobnie jak przy dachówce ceramicznej. W miejscach montażu należy zdemontować dachówkę i w to miejsce zamocować uchwyty, które przykręcone muszą być do krokwi. Montaż zdjętych dachówek musi odbyć się ze starannością, by równo przylegały.

2.1.6. Dachówka bitumiczna

Przy dachówce bitumicznej (gont bitumiczny) podstawą mocowania są uchwyty montażowe, które montuje się po zdjęciu poszycia do deskowania lub (bez konieczności demontażu) bezpośrednio przez poszycie. Różnice w sposobach montażu zależą od producenta mocowania.

2.2. Mocowania dedykowane dla dachów płaskich

Montowanie paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich wymaga specjalnej konstrukcji, która pozwoli ustawić moduły pod odpowiednim kątem. Optymalnym kąt nachylenia, czyli taki, który powoduje zadowalającą produkcję energii elektrycznej, wynosi około 30-40 stopni. Takie usadowienie modułów powoduje, że są one bardziej podatne na warunki pogodowe, szczególnie silny wiatr, który ma przestrzeń do poderwania instalacji z dachu. Odpowiedni montaż z zastosowaniem wysokiej jakości mocowań pozwoli zabezpieczyć instalacje przed takim zagrożeniem.

2.2.1. Mocowane do konstrukcji dachu (inwazyjne)

Stelaż na którym montuje się panele PV jest w kształcie trójkąta prostokątnego. Dolne ramie trójkąta, które stoi bezpośrednio na dachu, montuje się do powierzchni dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek. Takie rozwiązanie pozwala dobrać dowolny optymalny kąt nachylenia paneli PV, a co za tym idzie zwiększyć wydajność instalacji. Dużej staranności wymaga doszczelnienie miejsc, w których struktura dachu została naruszona.

Taka konstrukcja montażowa sprzyja instalacji paneli bifacialnych, czyli dwustrunnych, których jedna powierzchnia pochłania promieniowanie bezpośrednie, a powierzchnia tylna promieniowanie odbite. Dzięki zastosowaniu paneli bifacialnych możemy zwiększyć roczny zysk energii elektrycznej nawet o 30%! Przy panelach bifacjalnych nie montuje się przesłony tylnej chroniącej panele przed działaniem wiatrów podrywających.

Montaż z użyciem szyn wzdłużnych i poprzecznych stosowany na dachy kryte płytą warstwową.

2.2.2. Systemy dociążane-balastowe (nieinwazyjne)

Systemy dociążane posiadają dwie znaczące zalety. Po pierwsze są łatwiejsze w montażu. Po drugie ograniczają ryzyko uszkodzenia powierzchni dachu. Ograniczeniem w montażu takiej konstrukcji jest nośność dachu, ponieważ takie konstrukcje wymagają wytrzymałości średnio 56kg obciążenia na jeden moduł PV o wymiarach 1,65 x 0,99 m. Sama waga obciążenia zależy od wielu czynników np. od wietrzności, wysokości budynku czy kąta pochylenia modułów. Dodatkowo ważny jest współczynnik tarcia między pokryciem dachu, a systemem montażowym.

Konstrukcja balastowa montowana na trójkątach.

2.2.3. Systemy samonośne (nieinwazyjne)

Systemy zgrzewane  montuje się do membrany dachowej na płytach mocujących, które mają za zadanie rozłożyć obciążenie na powierzchni stopy. Podstawową przewagą tego rozwiązania jest montaż zgrzewany, który zapewnia przeniesienie sił podrywających konstrukcje. Taki typ montażu nie wymaga  stosowania balastu ani wykonania przebicia pokrycia dachowego.  Konstrukcja zgrzewana z płytami montażowymi na papę/membranę umożliwia osiągnięcie kąta pomiędzy 15 a 35 stopni.

Źródła

https://www.keno-energy.com/KENO%20KATALOG%20KONSTRUKCJI%202022.pdf
https://fotowolt24.pl/montaz-paneli-fotowoltaicznych-na-blachodachowce/
https://pvstar.pl/Montaz-konstrukcji-blachodachowka-blog-pol-1176310592.html
https://enerad.pl/aktualnosci/mocowania-paneli-fotowoltaicznych-rodzaje-i-ich-przeznaczenie/
https://blog.valksolarsystems.com/pl/blog/systemy-montażu-instalacji-fotowoltaicznych-na-dachy-na-rąbek-stojący
https://www.ferrowings.pl/montaz-paneli-fotowoltaicznych-do-blachy-trapezowej/
https://pvstar.pl/Dachowka-ceramiczna-montaz-paneli-fotowoltaicznych-blog-pol-1605460873.html
Instrukcja instalacji konstrukcji montażowej na dachach z pokryciem typu „karpiówka” dla modułów fotowoltaicznych. BELOS-PLP
https://promika-solar.pl/fotowoltaika-na-plaskim-dachu/
B. Szymański Instalacje Fotowoltaiczne, Wydanie VII, GLOBEnergia

Instalacja fotowoltaiczna jak wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna – jak wybrać?

Jaką instalację fotowoltaiczną wybrać?

Decydując się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej chcemy dokonać właściwego wyboru.

Ruszamy do akcji zdobywania wiedzy, spędzając godziny w sieci, gdzie samodzielnie staramy się pozyskać jak najwięcej informacji (gdy nadejdzie ten dzień, i handlowiec stanie w naszych drzwiach, powinniśmy być gotowi, tak myśli większość z nas). Rankingi śnią nam się po nocach, a ilość kart katalogowych wywołuje zawroty głowy.

Tymczasem wystarczy wypełnić podczas rozmowy przygotowaną w tym celu tabelkę i uniknąć 99% procent przyszłych kłopotów.

Szukamy do skutku Firm, które na wszystkie pytania odpowiedzą pozytywnie, dopiero później decydować o wyborze może cena.

Pragnę uspokoić, są Firmy spełniające postawione kryteria (a nawet je przewyższają), zachowując przy tym spory rozsądek względem proponowanych cen. Wszystkie „wpadki” należy dokładnie rozważyć, im więcej negatywnych odpowiedzi tym gorsza i bardziej awaryjna może być nasza instalacja.

karta analizy ofert pdf – załącznik do pobrania

Spis treści

 • Instalacja fotowoltaiczna – jak wybrać?
 • Panele fotowoltaiczne – gwarancja produktowa
 • Panele fotowoltaiczne – gwarancja na moc
 • Panele fotowoltaiczne – informacje dodatkowe
 • Falownik – gwarancja podstawowa
 • Mikroinwerter – gwarancja podstawowa
 • Wyłącznik różnicowoprądowy
 • Zabezpieczenie nadprądowe
 • Rozłącznik izolacyjny
 • Ogranicznik przepięć AC T1T2 lub T2 w zależności od pokrycia dachu
 • Ogranicznik przepięć DC T1T2 lub T2 w zależności od pokrycia dachu
 • Czy Firma pobiera zaliczkę przed rozpoczęciem prac?
 • Czy Firma pobiera zaliczkę przed rozpoczęciem montażu ?
 • Czy Firma przejmuje gwarancję producentów (Panele i Falowniki)?
 • W jakim czasie Firma podejmie jakiekolwiek działanie w przypadku usterki/awarii?
 • Czy oferta zawierała wszystkie niezbędne załączniki – karty techniczne paneli, falownika, tekst umowy? 

Panele fotowoltaiczne – gwarancja produktowa

Ważniejsza od gwarancji na moc.

Określa czas odpowiedzialności producenta za ewentualne wady fizyczne produktu, które mogą zakłócać lub po prostu zamienić nasz panel w bezużyteczną taflę. Najlepiej, aby gwarancja produktowa była udzielana na ten sam czas co gwarancja na moc.

Często gwarancja produktowa oferowana jest w okresach 10,12-letnich. 15-letnia gwarancja na produkt to już zdaniem wielu handlowców dobry wynik. Naszym zdaniem dobry wyrób to taki, który ma co najmniej 20-letnią gwarancję na produkt.

Panele fotowoltaiczne – gwarancja na moc

Nazywana też gwarancją liniową, na wydajność.

Ogniwa z czasem tracą swoją sprawność. Można ogólnie założyć, że utrata mocy sięga od 0,5% do niecałego 1% rocznie.

Po 20-25 latach nasz panel będzie wykazywał sprawność na poziomie około 80%. Są producenci którzy podają sprawność po 25 latach na poziomie 85% i wyższej.

Są też tacy, którzy deklarują 85% wydajność na panelu po 25 latach, ale na sam produkt dają 10 lat gwarancji…

O ile wada fizyczna jest łatwa do zidentyfikowania (pamiętamy: gwarancja na produkt jest ważniejsza), o tyle udowodnić że moc jednak jest słabsza od deklarowanej będzie bardzo trudno.

Naszym zdaniem: gwarancja na wydajność to minimum 25 lat.

Panele fotowoltaiczne – informacje dodatkowe

Wybór paneli sprawia najwięcej kłopotów, warto aby kilka kwestii zostało wyjaśnionych. Panele wykonane w technologii szkło/szkło są najbezpieczniejsze, ponieważ są niepalne (nie posiadają na tylnej części folii, jak inne modele).

Są nieco droższe od pozostałych, ale warto rozważyć bardzo poważnie ich zakup.

Ogniwo cięte na pół (half-cut) daje bardzo dobre rezultaty, nie przegrzewa się tak jak standardowe, dodatkowo jest trwalsze i bardziej wytrzymałe.

Panel o mniejszych wymiarach jest lepszy od panelu o wymiarach większych. Duży panel będzie bardziej narażony na nacisk niż mniejszy, producenci wprowadzają większe rozmiary tnąc koszty. O ile na farmach duży panel to oczywiste rozwiązanie, na domowej instalacji raczej to nieporozumienie.

Na ciemnym dachu panel w ciemnej ramie 🙂

Estetyka to klucz do zadowolenia. W naszym domu ma być przecież ładnie. Dopytać o kolor.

Falownik – gwarancja podstawowa

Serce systemu (o ile nie zastosujemy Mikroinwerterów).

Falownik jest urządzeniem, którego zadaniem jest zamiana prądu stałego (DC) na przemienny (AC), czyli ten, który mamy w gniazdkach.

Standardem rynkowym wydaje się obecnie co najmniej 10-letnia gwarancja.

Bardzo dobry i ceniony przez niektórych Klientów jest Fronius. Niestety producent z Austrii daje tylko 5-letnią gwarancję którą można przedłużyć do lat 7.  Naszym zdaniem to za mało.

W wielu przypadkach możemy odpłatnie przedłużyć gwarancję nawet do 20 lat, koniecznie dopytać o cenę przedłużenia i warunki jakie muszą być spełnione (np. do kiedy mogę się zdecydować na przedłużenie gwarancji).

Serwis musi być zapewniony w Polsce, koniecznie dopytać o procedury serwisowe.

Mikroinwerter – gwarancja podstawowa

W tej technologii prąd przemienny (AC) płynie bezpośrednio z dachu.

Ryzyko powstania pożaru praktycznie nie istnieje.

Bezdyskusyjnym liderem na świecie jest amerykański Enphase, z 25-letnią gwarancją.

W Polsce bardzo popularny jest chiński Hoymiles z 12-letnią podstawową gwarancją (ale z możliwością jej przedłużenia do 25 lat).

To tańsza, ale również solidna propozycja.

Mikroinwertery doskonale sprawdzą się w miejscach gdzie występuje zróżnicowane zacienienie, kłopotliwa lokalizacja paneli. W przypadku gdy mamy dach bez zacienienia, pozostaje jedynie funkcja najwyższego bezpieczeństwa.

Możemy obserwować pracę każdego panelu z osobna, w przypadku usterki jednego z nich, od razu zaobserwujemy zamianę.

AKCEPTOWALNA GWARANCJA TO 25 LAT

Wyłącznik różnicowoprądowy

Bardzo ważne urządzenie przeciwporażeniowe. Jak sama nazwa wskazuje wykrywa różnicę pomiędzy prądem który do niego wpływa a tym, który z niego wypływa. Jeżeli wartości nie są równe, oznacza to awarię sieci – następuje rozłączenie obwodu.

Obowiązkowa składowa zabezpieczeń instalacji, mimo iż nie zawsze jest zalecana. Jeżeli osoba oferująca nam rozwiązanie nie będzie w stanie wyjaśnić działania wyłącznika różnicowo-prądowego, oznaczać to może, że Firma którą reprezentuje handlowiec nie dba o właściwe o jego przygotowanie merytoryczne. Może też być gorzej, czyli wyłącznika nie będzie w naszym zestawie.

Należy zapamiętać : wyłącznik różnicowoprądowy ma być!

Zabezpieczenie nadprądowe

Czyli ochrona przed skutkami zwarć oraz przeciążeń (wyłącznik nadprądowy to między innymi popularny „korek” lub „bezpiecznik”).

Jest to przede wszystkim ochrona naszego falownika. W przypadku zwarcia uratuje drogie urządzenie, zatem stanowi niezbędną składową naszej instalacji. Posiada komorę gaszenia łuku elektrycznego.

Naszym zdaniem po prostu musi być i kropka.

Rozłącznik izolacyjny

Kolejna dziwna nazwa. Działanie rozłącznika jest proste, daje on możliwość całkowitego wyłączenia zasilania.

Często pomijany przez instalatorów.

Urządzenie nie zwiększa specjalnie bezpieczeństwa, ale daje możliwość odłączenia falownika (inwertera) od zasilania np. w przypadku pożaru.

Również musi być składową naszej instalacji.

Ogranicznik przepięć DC T1T2 lub T2 w zależności od pokrycia dachu

Bez wchodzenia w szczegóły, w zależności od tego czy dach posiada instalację odgromową czy też nie, należy zastosować odpowiedni ogranicznik przepięć.

Gdy fotowoltaika rozpoczynała swoją przygodę często wysokiej klasy urządzenia chronione były przez najtańsze ograniczniki. Dziś branża jest dobrze wyedukowana i raczej nie napotkamy w tym względzie niespodzianek.

Stosują wszyscy, zatem gdyby handlowiec nie wiedział o co chodzi, raczej nie polecam kolejnych kroków.

Czy Firma pobiera zaliczkę przed rozpoczęciem prac?

A czy malarz pokojowy lub elektryk bierze zaliczkę przed rozpoczęciem swoich prac?

Raczej nie, i niech tak pozostanie.

Kto poprawnie i solidnie wykonuje swoją pracę i co najważniejsze, nie ma żadnych kłopotów z płynnością finansową, może zaproponować Klientowi kompletną usługę bez wyciągania ręki po pieniądze na starcie.

Niech zapali się czerwona lampka, gdy usłyszymy o zaliczkach lub opłatach „za projekt”.

Płacimy po wykonanej pracy.

Czy Firma pobiera zaliczkę przed rozpoczęciem montażu ?

Często spotykana praktyka

Handlowiec informuje nas iż zgodnie z umową, należy wpłacić nawet 60%-80% wartości umowy w dniu złożenia u Klienta komponentów zestawu (głównie panele). Bo musi je zamówić i inne takie dziwne historie…

Zaraz zaraz, nie mam jeszcze niczego na dachu, a już muszę przekazać większą część zapłaty. W tej sytuacji, gdy instalacja zostanie źle wykonana nie mam żadnych możliwości skutecznej obrony.

Nie ma zgody

Płacimy po wykonanej pracy.

Czy Firma przejmuje gwarancję producentów (Panele i Falowniki)?

Bardzo ciekawe pytanie.

Kto będzie serwisował zamontowane urządzenia ?

Najlepiej, gdy będzie to Firma, która zakładała nam instalację.

Stosowny zapis w umówię o przejęciu gwarancji producenta jest bardzo rzadko spotykany, ale występuje.

Gdy oferent przedstawi nam zapis o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych, będziemy mieli do czynienia z kimś wyjątkowym.

W jakim czasie Firma podejmie jakiekolwiek działanie w przypadku usterki/awarii?

Gdy zdarzy się awaria, jaka jest ścieżka postępowania i czy jest zapisana w umowie?

Kto sprawdzał w zapisach umowy ten punkt?

No właśnie.

Reakcja na usterkę powinna być zapewniona, serwisant nie musi od razu do nas przyjeżdżać.

Większość usterek dotyczy problemów Klientów z logowaniem, odświeżaniem aplikacji itp.

Gdy jednak zdarzy się poważniejsza przeszkoda serwis do 3 dni roboczych powinien stanąć w naszym progu 🙂

Czy oferta zawierała wszystkie niezbędne załączniki – karty techniczne paneli, falownika, tekst umowy?

Uff, nareszcie koniec 🙂

Gdy otrzymamy zadowalające odpowiedzi na wszystkie pytania, oraz zwrotnie po pierwszej wizycie handlowca otrzymamy na skrzynkę e-mail PEŁNY PAKIET INFORMACJI wraz z ofertą cenową, możemy usiąść wygodnie w fotelu i przemyśleć wybór.

Gdy mamy pytania, pytajmy. Gdy możemy wybierać, wybierajmy.

UMOWĘ SPEŁNIAJĄCĄ WSZYSTKIE WSPOMNIANE KRYTERIA MOŻEMY

PODPISAĆ BEZ WIĘKSZYCH OBAW.

NIECH WYGRA NAJLEPSZY 🙂

Mamy go i po kłopocie!

Nawet w najlepiej wykonanych instalacjach po jakimś czasie może nastąpić awaria.

Dla nas to nie kłopot a wyzwanie. Korzystamy z wysokiej jakości sprzętu ale to nasi pracownicy są mózgiem operacji. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają na szybką diagnozę i usunięcie usterki lub wymianę uszkodzonego elementu.

Czytaj więcej…