instalacje fotowoltaiczne dla rolników - fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika – zbędny luksus czy KONIECZNOŚĆ?

Spis treści

Koszt energii elektrycznej to duża część wszystkich wydatków związanych z  funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Przy obecnych wzrostach cen prądu osoby prowadzące gospodarstwa rolne zadają sobie pytanie: Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną?

Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest zakup instalacji fotowoltaicznej.  Pokażemy Wam z z jakich programów wsparcia można skorzystać w tej sytuacji.

Agroenergia 2022

Program Agroenergia powstał w celu zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł w sektorze rolnym. Wniosek o dofinansowanie można złożyć do 31.12.2025 r., a ostatnie środki będą wypłacane do końca 2027 roku.

Program Agroenergia obejmuje osoby prowadzące gospodarstwo rolne, przy czym:

– są to osoby fizyczne lub prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych

– powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha

– prowadzą osobiście gospodarstwo rolne przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku

Na jak duże dofinansowanie możemy liczyć?

fotowoltaika dla rolnika dotacje

Dofinansowanie można oszacować zgodnie z powyższą tabelą. W dodatku, jeżeli inwestycja dotyczy budowy instalacji hybrydowej czyli połączenia dwóch lub więcej różnych żródeł wytwarzania energii, (np. fotowoltaiki z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła i fotowoltaiką) sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z tabelą, licząc osobno każde urządzenie oraz zyskuje się dodatkowo premię w wysokości 10 tyś zł. za cały układ.

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji, tzn. przed zamówieniem i zakupem sprzętu, również przed zawarciem umowy na montaż. Dofinansowanie wypłacane jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych inwestycji, po jej zakończeniu, czyli przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. 

Szukasz instalacji fotowoltaicznej dla siebie?

Skorzystaj z darmowej porady – Fotowoltaika dla rolnika

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga w podatku rolnym przysługuje osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym odprowadzającym podatek rolny. Przyznawana jest, gdy osoby poniosły koszty związane z zakupem urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Nawet 25% kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiki można odliczać w podatku rolnym do 15 lat.

Decyzja o przyznanie ulgi inwestycyjnej przyznawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ulga przyznawana jest na terenie gminy, na której odbyła się budowa instalacji fotowoltaicznej. Skorzystać z ulgi w podatku rolnym można tylko wtedy, jeżeli inwestycja nie była finansowana lub współfinansowana z innego programu wsparcia, np. Agroenergia lub Mój Prąd.

EKO-KLIMAT woda, powietrze, ziemia na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie oprocentowanej pożyczki, którą można otrzymać w dwóch wariantach, tj. z częściowym umorzeniem i bez umorzenia. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje wydatki poniesione w terminach od 01.05.20r. do 30.06.29r., przy czym zgłoszenia można składać do końca 2027r. Można ubiegać się o uznanie refundacji przy ustalaniu kwoty dofinansowania, jeżeli koszty zostały poniesione nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Oprocentowanie pożyczki zależy od stopy redyskonta weksli, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej i zależy od rodzaju pożyczki. Minimalna kwota pożyczki to 80 000 zł, a okres spłaty kończy się z upływem 15 lat.

Korzystanie z programu EKO-KLIMAT nie wyklucza udziału w innych programach pomocowych, np. Agroenergia.

Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery” województwo Świętokrzyskie

Wsparcie, jakie oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, polega na pożyczce, której kwota może stanowić nawet 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wysokość pożyczki jest ustalana biorąc pod uwagę efekty ekologiczne zadania i możliwości finansowe funduszu. Warunki spłaty pożyczki ustala się na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy, przy czym minimalny okres zwrotu pożyczki to 4 lata, a maksymalny 20 lat.

 

„Energia dla wsi” 2023

Więcej o programie w artykule Dofinansowanie dla rolników „Energia dla wsi” 2023.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Email

Ostatnio dodane w sklepie

Czytaj również

Logowanie

Nazwa użytkownika lub adres e-mail *
Hasło *