uziemienie instalacji fotowoltaicznej (20) min min

Uziemienie instalacji fotowoltaicznej – dlaczego to ważne?

Spis treści

Instalacja fotowoltaiczna to coraz popularniejsze rozwiązanie, które wykorzystuje energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Aby zapewnić bezpieczną i stabilną pracę całego systemu, konieczne jest uziemienie instalacji fotowoltaicznej. W tym artykule omówimy, dlaczego uziemienie jest tak ważne, jakie elementy należy uziemiać i jakie normy i przepisy obowiązują w tym zakresie.

 

Dlaczego uziemienie instalacji fotowoltaicznej jest ważne?

Uziemienie instalacji fotowoltaicznej jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim ma to związek z bezpieczeństwem użytkowników i zapobieganiem ewentualnym awariom lub pożarom.

Instalacja fotowoltaiczna jest instalacją elektryczną, która generuje napięcie i prąd. Jeśli nie zostanie dokładnie i prawidłowo uziemiona, może to prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem lub wybuch pożaru. Uziemienie zabezpiecza przed wystąpieniem niebezpiecznych napięć dotykowych, a także chroni przed uszkodzeniami wynikającymi z przepięć i zwarć.

Dodatkowo, uziemienie instalacji fotowoltaicznej wpływa na poprawną pracę całego systemu. Dzięki uziemieniu zapewnia się stabilność i ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, które mogą wpływać na jakość generowanego prądu. Uziemienie jest także istotne dla zapewnienia poprawnego działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe – szczególnie ważne przy ochronie życia ludzkiego.

Warto zaznaczyć, że uziemienie instalacji fotowoltaicznej jest wymagane przez normy i przepisy prawa budowlanego. Niedopełnienie obowiązku uziemienia może prowadzić do konsekwencji prawnych, a także do negatywnych skutków finansowych związanych z awariami i koniecznością ich naprawy.

 

Jakie elementy należy uziemiać w instalacji fotowoltaicznej?

W instalacji fotowoltaicznej należy uziemiać wiele elementów, takich jak:

 • panele fotowoltaiczne,
 • konstrukcje mocujące panele,
 • przewody i kable,
 • inwertery,
 • osłony przeciwporażeniowe.

Każdy z tych elementów wymaga indywidualnego uziemienia. Uziemienie paneli fotowoltaicznych i konstrukcji montażowych jest konieczne, aby odprowadzić ewentualny ładunek z wyładowań atmosferycznych oraz z paneli fotowoltaicznych do ziemi. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe przewodów jest równie ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Inwertery są najważniejszym elementem w całej instalacji, ponieważ to one przetwarzają prąd stały w prąd zmienny i przesyłają go do sieci. Dlatego też konieczne jest dokładne i solidne uziemienie inwerterów. Uziemienie metalowych części również zapewnia dodatkową ochronę przed możliwością wystąpienia na nich napięcia.

uziemienie instalacji fotowoltaicznej falownik inwerter sofar
Rys 1. Uziemienie falownika firmy Sofar Solar.

 

uziemienie instalacji fotowoltaicznej mikroinwertery
Rys 2. Uziemienie instalacji fotowoltaicznej – mikroinwertery.

 

Normy i przepisy dotyczące uziemienia instalacji fotowoltaicznej w Polsce

W Polsce uziemienie instalacji fotowoltaicznej regulowane jest przez kilka norm i przepisów, które określają wymagania techniczne oraz procedury związane z instalacją i eksploatacją systemów fotowoltaicznych.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przepisy prawa budowlanego, które wymagają uziemienia instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda instalacja fotowoltaiczna musi być podłączona do uziemienia ochronnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 50522:2011 „Systemy fotowoltaiczne – Wymagania bezpieczeństwa”, która stanowi odniesienie do normy PN-EN 60364 „Instalacje elektryczne w budynkach”.

Kolejnym ważnym dokumentem regulującym kwestie związane z uziemieniem instalacji fotowoltaicznej jest Norma branżowa N-ITSR-4 „Instalacje systemów fotowoltaicznych”, wydana przez Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Norma ta szczegółowo określa wymagania dotyczące projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, w tym wymagania dotyczące uziemienia.

Ponadto, istotną rolę w regulowaniu kwestii związanych z uziemieniem instalacji fotowoltaicznej odgrywają normy europejskie, takie jak PN-EN 62446 „Systemy fotowoltaiczne – Wymagania dla inspekcji, pomiarów i dokumentacji”, które określają wymagania dotyczące pomiarów izolacji, uziemienia i przewodów ochronnych.

 

Podsumowanie

Uziemienie instalacji fotowoltaicznej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i stabilnej pracy całego systemu. Uziemienie powinno obejmować wiele elementów, takich jak panele fotowoltaiczne, konstrukcje mocujące, przewody i kable, inwertery oraz osłony przeciwporażeniowe. Uziemienie każdego z tych elementów jest konieczne, aby uniknąć zagrożenia dla ludzi i urządzeń elektrycznych oraz zapewnić stabilność i poprawną pracę całej instalacji.

Normy i przepisy regulujące uziemienie instalacji fotowoltaicznej określają wymagania dotyczące konstrukcji i wykonania instalacji, jak również wymagania dotyczące testowania i sprawdzania uziemienia. W Polsce przepisy te są zawarte między innymi w ustawie Prawo Budowlane oraz w normie PN-EN 50522.

Warto pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna jest instalacją elektryczną, która może generować duże napięcia i prądy. Dlatego ważne jest, aby uziemienie zostało wykonane przez wykwalifikowany personel i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

 

Źródła

 1. https://www.ekologia.pl/energia-odnawialna/fotowoltaika/co-to-jest-uziemienie-instalacji-fotowoltaicznej-12821.html
 2. https://www.setech.pl/uziemienie-instalacji-fotowoltaicznej/
 1. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz.U. z 2021 r. poz. 2155
 2. Norma PN-EN 50522:2011 „Systemy fotowoltaiczne – Wymagania bezpieczeństwa”
 3. Norma PN-EN 60364 „Instalacje elektryczne w budynkach”
 4. Norma branżowa N-ITSR-4 „Instalacje systemów fotowoltaicznych”
 5. Norma PN-EN 62446 „Systemy fotowoltaiczne – Wymagania dla inspekcji, pomiarów i dokumentacji”

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Email

Ostatnio dodane w sklepie

Czytaj również

Logowanie

Nazwa użytkownika lub adres e-mail *
Hasło *